Arteterapie

Další běh arteterapeutické skupiny začne v září. Budeme se skrze imaginaci, malbu, hlínu a další tvořivé techniky nořit to svého nitra, necháme skrze obraz projevit svou Duši.... Podrobnosti najdete v článku Arteterapie.