Ceník

Ceník služeb

Psychoterapie (...více)

1 hod

700 Kč

Poradenství individuální

1 hod

600 Kč

Poradenství párové

1 hod

700 Kč

Poradenství rodinné

1 hod

800 Kč

Krizová intervence

1 hod

700 Kč

Mediace (...více)

1 hod

1000 Kč

Supervize

1 hod

900 Kč

Dětská psychoterapie

1 hod

700 Kč

Dětská diagnostika (...více)

1 hod

800 Kč

Emailové poradenství

1 email

500 Kč

Skupina snů (...více)

1 setkání

150 Kč

V souladu se svou duší (...více)

6 měsíců 3800 Kč

Duchovně-psychologické poradenství (...více)

 

Dobrovolný 

příspěvek

Individuální lekce Tai-chi
(Frenkvence dle domluvy) (...více)
1 hod 500 Kč

Poradenství přes skype

1 hod

700 Kč

Vypracování zprávy z vyšetření

 

1000 Kč

Arteterapie - skupina

6 měsíců

4 200,00 Kč

Lektorné

1 hod

900 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Platbu lze uskutečnit buď hotově nebo přes QR kód.

Jsem zařazena v programu duševního zdraví některých pojišťoven, je možné si požádat vaši pojišťovnu o příspěvek. 

Konzultace trvají většinou 1 hodinu, dle náročnosti a Vaší potřeby se mohou prodloužit až na 2 hodiny. Cena se prodlužováním konzultace úměrně zvyšuje.