Supervize

Supervize je nedílnou součástí profesního vzdělávání. Je jedním z preventivních faktorů proti syndromu vyhoření, poskytuje podporu a rozvoj v naší práci, znalostech a dovednostech, v našem umu...

Pomáhá v náhledu na pracovní krize, na sebe samého, na neřešitelné situace. Pomáhá týmům při nedorozumněních, nespokojenosti v či při práci, ale také k větší kohezi, spolupráci a příjemné atmosféře na pracovišti...

Supervizi poskytuji pracovníkům v pomáhajících profesích, týmům, firmám, neziskovým organizacím, zkrátka každému, kdo má potřebu a chuť se rozvíjet a nebo sdílet a nebo potřebuje pomoci s případy...

Ke kvalifikaci:

- Supervizní výcvik/ akreditace: Asociace vzdělavatelů v sociální práci a Asociace supervizorů a sociálních poradců.

- Psychoterapeutické vzdělání

  • Individuální supervize - 500 Kč
  • Skupinová/týmová supervize - 600 Kč
  • Supervize organizace - 1000 Kč