Duchovně-psychologické poradenství

 

"Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou."

(Hans Christian Andersen)

„Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, jeho láska stačí.“                                                           

(Tereza z Avily)

"Nebe nelze najít nahoře ani dole, vpravo ani vlevo, nebe lze najít přesně ve středu prsou člověka, který má víru."                                                                      

(Salvador Dalí)

"Toho, kdo se povznesl nad dobro i zlo, kdo je stejný k příteli jako k nepříteli, kdo Boha zří ve všech věcech, toho Bůh neopouští a ani on nikdy neopouští jeho."

(Bhgavadgíta)

Bůh říká: “Čím více opouštíte sebe, tím více nacházíte mne.”

 

Věřím, že nejsme jen tělo....Věřím, že psychologie či terapie obohacena o duchovní rozměr má hlubší a širší dosah, je celistvější a smysluplnější......

Za duchovně-psychologické poradenství je dobrovolný příspěvek

 

 

Afghanistan