Psychoterapie

Psychoterapie je metoda léčby, která vede člověka k jeho duši, k jeho opravdovému Já. Není to cesta mnohdy jednoduchá a rychlá, na své pouti se setkáváme i s tím, co nám není milé a příjemné. Je to cesta do nitra. Je to také hledání příčin našich obtíží. Odměnou nám je setkání se sebou samým, objevení vnitřních zdrojů, potenciálů a ozdravných sil v nás a postupné uzdravování. Je to cesta k vědomějšímu, šťastnějšímu a smysluplnějšímu životu…

Může jít o terapii:

  • pro vlastní seberozvoj
  • nízkého sebevědomí, potíží v mezilidských vztazích a komunikaci
  • deprese a jiných emočních potíží
  • strachů, úzkostí, panických stavů a nutkavých myšlenek
  • stresu
  • psychosomatických problémů
  • poruch příjmu potravy
  • traumatu
  • a jiných ...

 

                                                                      „Věci nevidíme takové, jaké jsou, ale takové, jací jsme my.“ (Susan Gregorová)