Přednáška na téma adolescence

Vychováváme adolescenty nebo vychovávají oni nás. Jedná se o přednášku o vývojových aspektech a výchovných tématech v období dospívání. Přednáška s diskusí se uskuteční v Rettigovce v Litomyšli dne 7.3 od 18:00.